Zoeken

Gaming & gambling

Wet Koa per 1 april 2021 in werking getreden

Geplaatst op 1 april 2021 door

Op 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op Afstand (“Wet Koa”) in werking getreden. De inwerkingtreding van de Wet Koa markeert het einde van een lang wetgevingsproces en luidt een nieuw tijdperk in. Per 1 april 2021 kunnen aanbieders van kansspelen op afstand bij de Kansspelautoriteit (“Ksa”) een vergunning aanvragen voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

De standaardtermijn voor de Ksa om te beslissen op een aanvraag voor kansspelen op afstand, is binnen zes maanden na indiening van de aanvraag. Deze termijn kan, onder omstandigheden, met maximaal zes maanden worden verlengd.

De Ksa heeft ervoor gekozen om een onderscheid te maken tussen aanvragers die hun aanvraag vóór 15 april 2021 indienen en aanvragers die hun aanvraag op of na 15 april 2021 indienen.

Aanbieders die hun aanvraag vóór 15 april 2021 indienen, genieten het voordeel dat zij bepaalde documenten pas uiterlijk 1 juli 2021 hoeven in te dienen (hierbij gaat het hoofdzakelijk om het uitvoeren en documenteren van het keuren van het spelsysteem). Aanbieders die hun aanvraag op of na 15 april 2021 indienen, moeten dergelijke documenten op het moment van de aanvraag indienen.

De Ksa streeft ernaar om voor aanbieders die hun aanvraag vóór 15 april 2021 indienen, een vergunning te verlenen met ingang van 1 oktober 2021 (ervan uitgaande dat de aanvraag tijdig en volledig is en voldoet aan alle vereisten), zodat de eerste vergunde aanbieders ook per 1 oktober 2021 online kunnen gaan.

Vergunningaanvragen moeten worden ingediend via het portal van de Ksa, dat beschikbaar is via de link op de website van de Ksa (rechtsboven onder het kopje “Inlog Koa”).

Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over kansspelen op afstand of als u hulp nodig heeft bij het voorbereiden van de aanvraag van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

Dit artikel delen

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen