Zoeken

Chris Adriaansz

Attorney-at-law

Chris Adriaansz is werkzaam bij Kalff Katz & Franssen als advocaat in de praktijkgroep Gaming & gambling.

Chris houdt zich bezig met diverse kwesties omtrent het civiel- en bestuursrecht voor cliënten die actief zijn in de gaming en gambling sector en aanverwante sectoren. Hij ondersteunt het team actief in het schrijven van adviezen en het voeren van uiteenlopende procedures. Daarbij heeft hij een specifieke focus op vergunningsaspecten bij fusies en overnames, Bibob- integriteitsonderzoeken, en witwassen en terrorismefinanciering.

Chris volgde de bachelor European Law School aan de universiteit Maastricht, waarna hij (cum laude) afstudeerde in de richting Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Zijn scriptie over het gebruik van algoritmes in het bestuursrecht is bekroond met twee scriptieprijzen. Daarnaast heeft hij artikelen gepubliceerd in verscheidene vakbladen.

Chris Adriaansz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene praktijk

– Bestuursrecht:

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 


Get in touch with Chris Adriaansz

Choose an option