Zoeken

Kansspelautoriteit publiceert concept-beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing naar aanleiding van online aanbod

Geplaatst op 15 juli 2019 door Gaming & gambling

De Kansspelautoriteit heeft een eerste inzicht gegeven met betrekking tot de mogelijkheid voor aanbieders van online kansspelen om een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een vergunning voor kansspelen in Nederland. Op 12 juli 2019 publiceerde de Kansspelautoriteit namelijk de ‘Concept-beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing naar aanleiding van online aanbod’.

De concept-beleidsregel is opgesteld met inachtneming van de Motie-Postema, die op 19 februari 2019 (tijdens de stemmingen in het kader van de Wet kansspelen op afstand) door de Eerste Kamer is aangenomen. De concept-beleidsregel stelt dat de betrouwbaarheid van een aanvrager van een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen in ieder geval niet buiten twijfel staat indien:  

de aanvrager in de twee jaren voorafgaande aan de datum waarop de Kansspelautoriteit zijn aanvraag voor een vergunning ontvangt of tijdens de behandeling van die aanvraag,

zonder de daarvoor vereiste vergunning kansspelen op afstand heeft georganiseerd

en waarbij in die twee jaren, en/of tijdens de behandeling van de aanvraag, op enig moment is voldaan aan ten minste één van de volgende criteria:

  1. a) het aanbod vond geheel of gedeeltelijk plaats op een website waarvan de extensie eindigde op .nl;
  2. b) het aanbod vond geheel of gedeeltelijk plaats in de Nederlandse taal;
  3. c) er werd reclame gemaakt voor het betreffende aanbod of de aanbieder op tv, radio of in gedrukte media, gericht op de Nederlandse markt;
  4. d) voor het aanbod werd gebruik gemaakt van een of meer domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen;
  5. e) de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden bevatte(n) een of meer kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden;
  6. f) ten behoeve van de aangeboden kansspelen kon gebruik gemaakt worden van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt.”

Deze concept-beleidsregel is tijdelijk van aard. De Kansspelautoriteit geeft aan dat hij in principe vervalt op 1 juli 2021. Dit is het geval indien de huidige verwachting van de Kansspelautoriteit de juist is en vergunningaanvragen met ingang van 1 juli 2020 kunnen worden ingediend. In een eerder persbericht sprak de voorzitter van de toezichthouder deze verwachting uit. De Kansspelautoriteit mikt erop dat de Wet Kansspelen op afstand per 1 juli 2020 van kracht wordt. Hierbij hoort ook het vooruitzicht dat de Nederlandse gelegaliseerde markt voor online kansspelen open gaat op 1 januari 2021.

Tevens zal deze concept-beleidsregel onderdeel worden van een bredere beleidsregel voor de toetsing van de betrouwbaarheid van aanvragers, die de Kansspelautoriteit nog vast moet stellen.

Mocht u verder vragen hebben ten aanzien van het bovenstaande of over de aankomende vergunningsprocedure voor online kansspelen, neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen