Zoeken

Gaming & gambling

2020: Het jaar van de voorbereiding

Geplaatst op 6 januari 2020 door Alan Littler

Voor eenieder met een belang in de Nederlandse markt voor online kansspelen belooft 2020 het jaar van de grote verwachtingen te worden. Bijna een jaar geleden werd de Wet kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Nu komt het moment dat een volwaardig gereguleerd regime in werking zal treden stukje bij beetje dichterbij.

De politieke discussie over het aanstaande regime zal ongetwijfeld nog meerdere keren oplaaien. Daarnaast is het allerminst uitgesloten dat de Kansspelautoriteit nieuwe handhavingszaken zal starten. Maar behoudens deze potentiele hobbels op de weg, kan worden vastgesteld dat het hervormingsproces nog niet is vastgelopen en dat, naar de huidige verwachting, het vergunningverleningsproces aan zal vangen op 1 januari 2021. De komende twaalf maanden kunnen daarom nuttig gebruikt worden.

Zonder twijfel zullen er momenten komen waarop het tegenzit. Zo moet de Minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer nog informeren over de uitvoering van een aantal door de Kamer aangenomen moties, alsmede over de uitkomst van het overleg tussen de minister en de Kansspelautoriteit over de toereikendheid van de afkoelingsperiode (zoals voorgesteld in de conceptbeleidsregel “Betrouwbaarheidstoetsing naar aanleiding van online aanbod”). Dit is geenszins een gelopen race.

De online kansspelsector bevindt zich de laatste tijd in zwaar weer, met name rond het leeftijdsverificatie-vereiste zoals geïntroduceerd per 1 januari 2020. Het spreekt voor zich dat de Kansspelautoriteit en andere belanghebbenden iedere actie van de sector nauwlettend in de gaten zullen houden. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die het slachtoffer worden van handhaving, maar laten we hopen dat dit er niet te veel zijn.

2020 is ook het jaar waarin de sector zichzelf kan voorbereiden op wat de opening van het vergunningverleningsproces voor online kansspelen moet gaan worden, in begin 2021. Mocht alles goed gaan, dan zal de sector in de komende maanden de benodigde kennis op kunnen doen over hoe het vergunningverleningsproces er precies uit gaat zien, hoe de ‘afkoelingsperiode’ zal worden vormgegeven, en wat de inhoudelijke en technologische vereisten van het vergunningenregime zullen zijn. Tot op heden hebben twee openbare consultaties van de lagere regelgeving bij de Wet kansspelen op afstand plaatsgevonden. De finale versies hiervan moeten nog worden gepubliceerd en vervolgens worden voorgelegd aan het parlement in een zogeheten voorhangprocedure. Onder de huidig beschikbare informatie, waaronder hetgeen dat de Kansspelautoriteit afgelopen november publiceerde (zie hier), is het nog onmogelijk om alle details van het vergunningverleningsproces en het vergunningenstelsel te doorgronden. Uitwerkingen van meerdere punten moeten nog worden gepubliceerd.

Net zoals met zoveel dingen in het leven is een gedegen voorbereiding cruciaal. Zodra nadere informatie over het vergunningverleningsproces en alle wettelijke details van het vergunningenregime bekend worden gemaakt, kunnen de voorbereidingen beginnen. Reeds opgestelde documentatie voor de vergunningsaanvraag kan van de plank worden gehaald wanneer het moment van indiening nadert. Wanneer het moment daar is kunnen de laatste aanpassingen worden verricht. Net zoals bij de meeste geschreven stukken kan het goed zijn om deze een tijdje te laten liggen alvorens de puntjes op de i te zetten.

Door toedoen van de afkoelingsperiode zullen sommige partijen later kunnen beginnen met hun vergunningsaanvraag dan anderen. Het is voor iedere partij afwachten wanneer dit precies het geval zal zijn. Iedere aanvrager zal de procedure pas kunnen starten wanneer voldaan is aan de vereisten van de afkoelingsperiode. Desalniettemin kunnen alle partijen hun tijd in 2020 nuttig besteden door hun vergunningsaanvraag voor te bereiden.

Het gehele hervormingsproces van het Nederlandse regime voor online kansspelen is geplaagd door vertragingen. Het verlenen van vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland is voor een lange tijd slechts een verre stip aan de horizon geweest. Ondanks dat nieuwe vertragingen nog steeds kunnen optreden, bestaat goede hoop dat we in 2020 daadwerkelijk de finish in zicht hebben. De aanvraagprocedure zal mogelijk niet voor alle partijen zonder slag of stoot verlopen, maar zij kunnen in ieder geval goed voorbereid en met een doordacht plan beginnen aan het proces.

De voorzitter van de Kansspelautoriteit, René Jansen, zal spreken tijdens ons Annual Gaming Industry Event op 31 januari 2020 in Amsterdam. Misschien zal deze avond een licht kunnen werpen op wat iedereen te wachten staat.

Geïnteresseerd in de vergunningprocedure voor kansspelen op afstand? Meer informatie is te vinden op onze pagina Vergunning online kansspelen.

Dit artikel delen

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen