Zoeken

Casino affiliate beboet voor reclame online kansspelen

Geplaatst op 23 mei 2019 door Erik van Hoorn

De rechtbank Den Haag heeft op 10 januari jl. het beroep van een partij, die websites beheert waarop het publiek wordt ‘geïnformeerd’ over online kansspelen (“Content Publishing”), ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende gebleken dat Content Publishing het publiek heeft doorgeleid naar onvergunde kansspelaanbieders, hetgeen in overtreding is met de Wet op de kansspelen.

Content Publishing betoogde dat de Kansspelautoriteit het bevorderingsverbod van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, Wet op de kansspelen te ruim uitlegt en daardoor de redactionele, informatieve teksten op de website onterecht heeft gekwalificeerd als het bevorderen van de deelname aan illegale kansspelen.

De rechtbank ziet dit anders en overwoog dat uit de wervende teksten, de speciaal ingerichte websites, de pakkende domeinnamen en de bonussen die werden beloofd, voldoende is gebleken dat het primaire doel van Content Publishing bestond uit het doorsturen van potentiële spelers naar onvergunde online kansspelaanbieders (“aanbieders”).

De Kansspelautoriteit heeft tot op heden slechts affiliates die reclame maakte voor beboete aanbieders onderworpen aan handhavingsmaatregelen. Ook in de onderhavige zaak fungeerde advertenties ten behoeve van reeds beboete aanbieders als een trigger voor de Kansspelautoriteit om een onderzoek te initiëren. Het feit dat Content Publishing, na een waarschuwing van de Kansspelautoriteit, geen reclame meer heeft gemaakt voor beboete aanbieders doet volgens de rechtbank echter niets af aan het feit zij opnieuw wet- en regelgeving overtreedt als zij reclame maakt voor aanbieders die geen boete hebben gehad.

De rechtbank bevestigt hiermee het standpunt van de Kansspelautoriteit en hoewel de uitspraak gezien de casuïstiek geenszins verrassend is te noemen, wordt het interessant om te zien wat voor nasleep het teweeg gaat brengen in het te voeren handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit jegens affiliates.

Bovendien zal de Kansspelautoriteit zich steeds meer moeten gaan manoeuvreren in de neveligheid van reclame op sociale media, daarbij doelend op de problematische vaststelling van het onderscheid tussen commerciële reclame en niet commerciële user-generated content; waar ligt de grens en is effectieve handhaving van de Kansspelautoriteit op sociale media mogelijk? Een aanloop naar de antwoorden op deze vragen worden onder meer gegeven door Dr Alan Littler in zijn onderzoek voor de Europese Commissie: Evaluation of regulatory tools for enforcing online gambling rules and channelling demand towards controlled offers: An Overview of the Report Completed for the European Commission.

Voor vragen omtrent het bovenstaande kunt u een e-mail sturen gaming@kalffkatzfranssen.nl.

Dit artikel delen

Erik van Hoorn

Advocaat

Over de auteur

Erik van Hoorn is advocaat en werkzaam in de praktijkgroep Gaming & gambling. 

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen