Zoeken

Communicatiekalender Kansspelen op afstand geactualiseerd

Geplaatst op 1 februari 2021 door Joris Crone

De Kansspelautoriteit (‘’Ksa’’) heeft recentelijk haar communicatiekalender Wet Kansspelen op afstand (‘’Wet Koa’’) geactualiseerd. De communicatiekalender is geïntroduceerd in september 2020 en bevat de Ksa’s belangrijkste publicaties tot de opening van de markt voor online kansspelen in oktober 2021.

Met deze update bevestigt de Ksa een aantal belangrijke verschuivingen in het tijdspad tot oktober 2021.

Vooropstaand is de één maand latere inwerkingtreding van de Wet Koa. De wet zal in werking treden op 1 april 2021, in plaats van de eerder beoogde datum van 1 maart 2021. Tezamen met deze inwerktreding zal de Ksa het Koa aanvraagportaal openen.

In de vorige versie van de kalender werd lange tijd aangegeven dat de finale versies van de Beleidsregels Koa, de Modelvergunning Koa en de Beleidsregel Verantwoord Spelen zouden worden gepubliceerd in januari 2021. Omdat de publicatie van de finale versie van de lagere regelgeving (Besluit kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand) nog op zich laat wachten, is nu de verwachting dat medio februari 2021 de finale Beleidsregels en Modelvergunning zullen worden gepubliceerd. De Ksa maakt hierbij de kanttekening dat het gaat om voorlopige eindversies. Dit betekent dat deze versies in principe niet zullen worden gewijzigd, maar dat er pas van officiële finale versies kan worden gesproken zodra de Wet koa in werking treedt.

Daarnaast zal de Ksa volgens de geactualiseerde kalender in medio februari 2021 ook de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (waarin de Ksa aangeeft hoe aanbieders van kansspelen op afstand invulling moeten geven aan de op hen rustende Wwft verplichtingen) en de voorlopige eindversie van het Keuringsschema van het spelsysteem (op basis waarvan het spelsysteem van aanvragers van een Koa-vergunning gekeurd moet worden) publiceren.

De kalender geeft aan dat in juli 2021 de Ksa haar nieuwe Beleidsregel (on)vrijwillige uitsluiting Cruks verwacht te publiceren. Hierin omschrijft de Ksa hoe het om zal gaan met verzoeken voor vrijwillige en onvrijwillige inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen.

De kalender loopt tot oktober 2021. Op dat moment zal (zo is de huidige verwachting) de vergunde markt voor online kansspelen opengaan.

Voor de geactualiseerde communicatiekalender Koa kunt u terecht op de website van de Ksa: https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/communicatiekalender/

Mocht u verdere vragen hebben ten aanzien van het bovenstaande of over de aankomende vergunningsprocedure voor online kansspelen, neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel delen

Joris Crone

Advocaat

Over de auteur

Joris Crone is werkzaam bij Kalff Katz & Franssen als advocaat in de praktijkgroep Gaming & Gambling.

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen