Zoeken

Consultatie concept Beleidsregels verantwoord spelen loopt tot 13 november, 18:00.

Geplaatst op 6 november 2020 door Joris Crone

Op 19 oktober 2020 heeft de Kansspelautoriteit (‘’Ksa’’) haar concept ‘’Beleidsregels verantwoord spelen’’ gepubliceerd. Het document betreft 32 pagina’s die open zijn voor feedback.

De Wet kansspelen op afstand en de bijbehorende lagere regelgeving brengt strenge eisen wat betreft reclame en het tegengaan van gokverslaving. Deze eisen zullen van toepassing zijn op zowel de landgebonden als de online kansspelaanbieders. Alle aanbieders met een aanbod in Nederland moeten invulling geven aan hun zorgplicht. De zorgplicht, zoals omschreven in Artikel 4a van de Wet op de kansspelen, houdt onder meer in dat gokverslaving zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat reclame niet mag aanzetten tot overmatig speelgedrag.

Momenteel zijn het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen van kracht. De twee stukken lagere regelgeving zijn in 2013 in werking getreden en zijn van toepassing op de vergunde landgebonden aanbieders. Echter, de nieuwe wetgeving rondom online kansspelen zal ook deze stukken grondig wijzigen. Zo komen er verschillende nieuwe eisen in te staan (zoals bijvoorbeeld een bonus-afkoelingsperiode) die zullen gelden voor zowel de landgebonden als de online aanbieders.

Met de publicatie van de concept Beleidsregels verantwoord spelen introduceert de Ksa nog verdere details. De Ksa maakt bijvoorbeeld concreet welke personen ‘’deskundigen op het gebied van verslavingszorg’’ zijn, of welke personen zich ‘’ervaringsdeskundigen’’ mogen noemen. Daarnaast gaat de Ksa in op de vele vereisten wat betreft de vertegenwoordiger(s) van de aanbieder. Deze vertegenwoordigers zijn deskundigen die helpen bij het opstellen en implementeren van het verslavingspreventiebeleid van de aanbieder. Deze personen zullen namens de aanbieder in persoon overleg voeren met bijvoorbeeld de Ksa.

Geïnteresseerden in de concept Beleidsregels verantwoord spelen kunnen feedback geven tot vrijdag 13 november, 18.00. Reacties dienen, in het Nederlands, te worden verstuurd naar info@kansspelautoriteit.nl. De Ksa geeft aan dat, waar mogelijk, het de reacties zal gebruiken bij het finaliseren van de Beleidsregels.

De finale versie van de Beleidsregels verantwoord spelen wordt verwacht in januari 2021 (nadat de finale versies van de lagere regelgeving zijn gepubliceerd). De finale versie van de Beleidsregels zal de huidige Leidraad Zorgplicht en Leidraad reclame voor kansspelen vervangen.

Mocht u verder vragen hebben ten aanzien van het bovenstaande of over de aankomende vergunningsprocedure voor online kansspelen, neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel delen

Joris Crone

Advocaat

Over de auteur

Joris Crone is werkzaam bij Kalff Katz & Franssen als advocaat in de praktijkgroep Gaming & Gambling.

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen