Zoeken

Gaming & gambling

De betrouwbaarheidstoets van de Kansspelautoriteit

Geplaatst op 28 oktober 2020 door Gaming & gambling

Eind september publiceerde de Kansspelautoriteit een voorlopig overzicht van de documenten die ingediend zullen moeten worden bij een aanvraag voor een Nederlandse vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand (“Koa-vergunning”). De huidige prognose van de overheid is dat deze aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2021. In het overzicht staat welke documenten moeten worden ingediend en aan welke eisen ze moeten voldoen. Eén van de onderdelen in het voorlopige overzicht betreft de ‘betrouwbaarheid’ van de aanvrager van een Koa-vergunning. Vergunningsaanvragers zullen namelijk moeten aantonen dat zij een betrouwbare partij zijn. Indien de Kansspelautoriteit hier niet van overtuigd is, zal de betreffende aanvraag worden afgewezen, zo blijkt uit Artikel 31i van de Wet kansspelen op afstand. Maar op basis waarvan gaat de Kansspelautoriteit deze beoordeling maken? Of anders gezegd, waar gaat de toezichthouder naar kijken?

Een antwoord op die vragen kan worden gevonden in een recent door de kansspelautoriteit gepubliceerd (als onderdeel van het voornoemde voorlopige overzicht van benodigde documentatie voor een Koa-vergunningsaanvraag) document: het vragenformulier betrouwbaarheid. Met dit concept-document geeft de Kansspelautoriteit geïnteresseerden een inkijk in de vragen die het naar alle waarschijnlijkheid zal gaan stellen in het kader van het betrouwbaarheidsonderzoek bij de vergunningsaanvraag.

Op basis van een eerste lezing van het vragenformulier betrouwbaarheid kan het volgende worden gesteld:

  • De Kansspelautoriteit gaat een omvangrijk onderzoek uitvoeren om te bepalen of een vergunningsaanvrager betrouwbaar genoeg is om een Koa-vergunning te krijgen. Dit onderzoek betreft namelijk niet alleen de aanvrager zelf maar onder meer ook belanghebbenden, directeuren en beleidsbepalers;
  • Aanvragers zullen eerst zelf aan de slag moeten, om uit te vinden welke rechtspersonen en natuurlijke personen in hun onderneming onderdeel zullen uitmaken van dit betrouwbaarheidsonderzoek;
  • Vervolgens zullen aanvragers over moeten gaan tot het verzamelen van alle benodigde informatie ten aanzien van de (rechts)personen die relevant zijn in het kader van het onderzoek. Het gaat hier om antecedenten van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale aard. Denk hierbij aan onder meer strafrechtelijke veroordelingen, boetes en het niet voldoen aan betalingsverplichtingen.

Gelet op de omvang van deze exercitie, wordt alle geïnteresseerden partijen aangeraden snel te beginnen met de voorbereiding van hun vergunningsaanvraag. Notie nemen van het vragenformulier betrouwbaarheid is daarin een essentieel onderdeel.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen