Zoeken

Gaming & gambling

Finale versie Besluit kansspelen op afstand gepubliceerd

Geplaatst op 12 maart 2020 door Gaming & gambling

In februari 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Kansspelen op afstand aangenomen. Deze wet moderniseert de Wet op de Kansspelen, zodat er vergunningen kunnen worden uitgegeven voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland. Volgens de huidige officiële verwachting kunnen (potentiële) aanbieders vanaf 1 januari 2021 een  vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand aanvragen bij de Kansspelautoriteit (ook al is vertraging niet uit te sluiten vanwege onder meer de uitbraak van het Coronavirus).

Ter uitvoering en nadere invulling van de Wet Kansspelen op afstand zijn de algemene bepalingen opgenomen in deze wet nader uitgewerkt in bijbehorende lagere regelgeving. Allereerst is dit gebeurd in het op 3 maart 2020 gepubliceerde Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand). Deze algemene maatregel van bestuur, die hiërarchisch direct ondergeschikt is aan de Wet Kansspelen op afstand (en aan de Wet op de Kansspelen, zodra de Wet Kansspelen op afstand in werking is getreden en geïncorporeerd is in de Wet op de Kansspelen), bevat concrete regels inzake het (toekomstige) aanbieden van online kansspelen onder een Nederlandse vergunning. Te denken valt aan regels met betrekking tot de vergunning, de vergunninghouder, de organisatie van het aanbieden van online kansspelen, en het toezicht op de vergunninghouder. Tevens bevat het Besluit kansspelen op afstand een aanzienlijke hoeveelheid wijzigingen van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (zoals de naam al doet vermoeden bevat dit besluit eisen voor vergunninghouders ten aanzien van hun wervings- en reclameactiviteiten en hun beleid inzake het tegengaan van kansspelverslaving). Het Besluit kansspelen op afstand wordt in het kader van een voorhangprocedure nog voorgelegd aan de Tweede Kamer. De verwachting is niet dat dit zal leiden tot grote veranderingen in de huidige tekst, maar verdere vertraging van de parlementaire behandeling ligt wel op de loer (en in het verlengde daarvan mogelijk ook de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand). 

Een tweede deel van de lagere regelgeving is de (Ministeriële) Regeling kansspelen op afstand. Hierin is een aantal bepalingen uit het Besluit kansspelen op afstand nader uitgewerkt en bevat het wijzigingen van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Op 24 juli 2019 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de conceptversie van de Regeling kansspelen op afstand en de uitvoeringsregeling gepubliceerd, welke in het najaar van 2019 publiekelijk is geconsulteerd. De definitieve versie moet nog uitgevaardigd worden, maar het is onwaarschijnlijk dat de consultatie zal resulteren in grote veranderingen in de tekst ten opzichte van de conceptversie.

Geïnteresseerd in de vergunningprocedure voor kansspelen op afstand? Meer informatie is te vinden op onze pagina Vergunning online kansspelen.

Kalff Katz & Franssen advocaten is het advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van kansspelen in Nederland.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen