Zoeken

Gaming & gambling

Jaarverslag Kansspelautoriteit 2022 gepubliceerd

Geplaatst op 21 maart 2023 door Gaming & gambling

Op 15 maart 2023 publiceerde de Kansspelautoriteit (“Ksa”) zijn Jaarverslag 2022 (klik hier voor het jaarverslag). Zoals de Ksa ook meteen aangeeft in het persbericht bij de publicatie, was 2022 het eerste volle kalenderjaar dat in Nederland vergunde kansspelen op afstand werden aangeboden (klik hier voor het persbericht). In het 47 pagina’s tellende document blikt de Ksa terug op “wat er goed ging, en waar het beter kan en moet”. Die verbetering verwacht de Ksa overigens vooral van vergunninghouders, zo blijkt uit het jaarverslag. Deze bijdrage bespreekt kort de meest opvallende punten uit het jaarverslag.

24 vergunningen

Eind 2022 waren er 24 vergunningen afgegeven voor het aanbieden van kansspelen op afstand. De voorzitter van de Ksa geeft aan dat de lat hoog ligt waardoor slechts één op de drie aanvragen tot een vergunning heeft geleid. De grootste struikelblokken voor aanvragers zijn het betrouwbaarheidsonderzoek en de vereisten rondom de controledatabank. Op pagina 16 van het jaarverslag is de precieze stand van zaken eind 2022 weergegeven:

Ervaring met vergunningaanvragen leert inderdaad dat de Ksa meerdere aanvragers geen vergunning wil verlenen omdat die “aanvragers die in het verleden illegaal kansspelen hebben aangeboden”. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit in de praktijk vooral een belemmering is gebleken voor de grotere organisaties. Door de (zeer) brede opzet van de betrouwbaarheidstoets, was het voor een aantal van deze (grotere) organisatie onmogelijk zich te kunnen beroepen op de door de Ksa gehanteerde clementieregeling (artikel 3.8 van beleidsregels vergunningverlening op afstand van 19 maart 2021), waarvan gebruik gemaakt kon worden door aanvragers die hun aanvraag indiende voor 1 april 2022. Voor kleinere organisaties (waaronder veelal nieuwe organisaties zonder ervaring met het aanbieden van kansspelen op afstand) bleek deze betrouwbaarheidstoets veelal geen obstakel.

De vereisten rondom de controledatabank zijn, voor zover wij kunnen inzien, pas in 2022 een reden geworden voor de Ksa om aanvragen te weigeren. Uit pagina’s 21 en 22 van het jaarverslag blijkt dat meerdere vergunninghouders problemen ondervonden met hun controledatabank. De Ksa lijkt in de loop van 2022 strenger te zijn geworden voor aanvragers (in verhouding tot de eerste groep aanvragers in 2021) met betrekking tot de vereisten omtrent de controledatabank.

Kanalisatiegraad van 85%

De Ksa schat in dat 85 procent van de online spelers gokt bij legale aanbieders. Op pagina 14 staat: “Volgens de laatste rapportage waren er in juli 2022 1,3 miljoen spelersaccounts waarvan met 563.000 daadwerkelijk werd gespeeld. Die cijfers zijn geen weerspiegeling van het werkelijke aantal unieke spelers omdat een speler bij meerdere aanbieders een spelersaccount kan aanmaken.” De Ksa geeft aan dat het in april 2023 de volgende rapportage hierover (met meer gedetailleerde informatie over het aantal spelers en ontwikkelingen daarin) publiceert.

Handhaving in 2022

De Ksa treedt op tegen illegale kansspelwebsites die het meest vanuit Nederland bezocht worden. Opgemerkt wordt, op pagina 6, dat in de praktijk “het grootste deel van de websites op zwart gaat als we aankondigen dat we gaan optreden. Het dreigen is wellicht vaak onzichtbaar, maar blijkt dus erg effectief.” Daarnaast richt de Ksa zich op bevorderaars zoals affiliate websites en betaaldienstverleners. In 2022 heeft de Ksa een recordbedrag van €29.779.000 euro aan boetes opgelegd (voor illegaal aanbod van kansspelen en vergunninghouders). Op pagina 12 van het jaarverslag is de precieze stand van zaken eind 2022 ten aanzien van handhaving tegen illegale kansspelen op afstand weergegeven:

Vervolgens staat op pagina 13 van het jaarverslag een overzicht van de acties tegen bevorderaars:

Zorgplicht

De Ksa benadrukt, op pagina 10 van het jaarverslag, het belang van de zorgplicht die rust op vergunninghouders. Daarbij wordt aangegeven: “De uitdrukkelijke bedoeling van de legalisering van online kansspelen is een veilige omgeving te creëren voor mensen die online willen gokken. Een absolute voorwaarde hiervoor is dat aanbieders hun zorgplicht serieus nemen. Er zijn signalen dat dit niet altijd het geval is. Zo ontving de Ksa in 2022 bijvoorbeeld signalen over spelers die grote bedragen verloren in korte tijd.” Evenwel erkent de Ksa dat de wet- en regelgeving lang niet altijd specifiek voorschrijft hoe aanbieders de zorgplicht moeten inrichten en uitvoeren. In de zomer van 2022 startte de Ksa een onderzoek naar de manier waarop aanbieders van kansspelen op afstand in de praktijk omgaan met de zorgplicht rondom het speelgedrag van hun spelers. Hierbij wordt gekeken (op basis van gegevens uit de controledatabanken, dossiers van vergunninghouders en hun beleidsstukken) naar onder meer de registratie en analyse van speelgedrag, de manier waarop aanbieders de activiteiten van spelers monitoren en de manier waarop ze vervolgens ingrijpen. De Ksa geeft aan dat dit onderzoek in de eerste helft van 2023 wordt afgerond. Dan zal dus ook meer bekend worden over eventuele  handhaving in het kader van de zorgplicht.

Cruks

Op pagina’s 26 en 27 word het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (“Cruks”) besproken. Eind december 2022 stonden circa 30.000 personen ingeschreven in dit register (ingeschreven personen kunnen niet deelnemen aan vergunde kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en Holland Casino). De Ksa geeft aan dat het aantal Cruks-controles (dit wordt uitgevoerd wanneer een persoon toegang probeert te krijgen tot het kansspelaanbod online en bij een speelautomatenhal of Holland Casino) neerkomt op gemiddeld bijna 32 miljoen per maand. Tijdens het WK voetbal – half november tot half december – waren er bijna 40 miljoen controles en tijdens pieken werd het register zelfs 210 keer per seconde bevraagd. De Ksa beveelt aan om de onvrijwillige inschrijving in Cruks (door naasten en familieleden) sneller en eenvoudiger te kunnen laten verlopen dan onder de huidige regelgeving mogelijk is. Ook vindt de Ksa dat de termijn van deze onvrijwillige inschrijving verlengd moet worden (die is nu maximaal zes maanden).

 

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen