Zoeken

Samenwerkingsovereenkomst KSA en MGA

Geplaatst op 9 september 2020 door Gaming & gambling

De Kansspelautoriteit (“KSA”) en de Malta Gaming Authority (“MGA”) hebben een samenwerkingsovereenkomst, een zogeheten Memorandum of Understanding, ondertekend. Dit hebben beide toezichthouders eind augustus 2020 bekend gemaakt (voor de MGA zie hier en voor de KSA zie hier).

Toezichthoudende instanties sluiten wel vaker een Memorandum of Understanding. Daarin worden schriftelijke afspraken opgenomen ten aanzien van de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld over de uitwisseling van informatie. Uit de aanhef van het Memorandum of Understanding tussen de KSA en MGA (“MoU”) volgt dat beide autoriteiten het van belang achten hun samenwerking te versterken. Gelet op de internationale aard van de kansspelindustrie is internationale samenwerking tussen toezichthouders noodzakelijk, zo wordt aangegeven.

Het MoU treedt in werking zodra de Wet Kansspelen op afstand in werking treedt (artikel 6.1 MoU). De huidige verwachting is dat per 1 maart 2021 zal zijn, zo bevestigde het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen vrijdag (4 september 2020).

Artikel 2 van het MoU geeft aan dat er geen juridisch bindende verplichtingen geschapen worden en geen rechten worden verleend. Bovendien wijzigt of vervangt het geen Nederlands of Maltese wetten of regelgeving, zo is te lezen in artikel 2.6 MoU.

Het MoU is in ieder geval van belang omdat het naar alle waarschijnlijkheid de uitwisseling van informatie tussen de KSA en MGA zal versoepelen. Aan wordt gegeven dat dit bijvoorbeeld betrekking zal hebben op (toekomstige) aanvragen inzake de verkrijging van een vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand en inzake handhavingszaken.

Gezien het feit dat veel aanbieders van kansspelen op afstand in Malta gevestigd zijn en daar onder toezicht staan van de MGA, hoopt vooral de KSA voordeel te kunnen halen uit een betere samenwerking met de Maltese toezichthouder.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen