Zoeken

Gaming & gambling

Staatsloterij aansprakelijk door misleidende mededelingen

Geplaatst op 8 april 2020 door Erik van Hoorn

Staatsloterij aansprakelijk voor het aankoopbedrag van staatsloten (minus gewonnen prijzen) die als gevolg van misleidende mededelingen werden gekocht

Op 7 april 2020 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de Staatsloterij B.V. (“Staatsloterij”) veroordeeld tot betaling van ruim €8000 aan een deelnemer die tussen 2000 en 2008 staatsloten had gekocht. De Staatsloterij is de vergunninghouder voor het organiseren van de staatsloterij op basis van artikel 9 van de Wet op de kansspelen.

In 2015 stelde de Hoge Raad vast dat de Staatsloterij gedurende de periode 2000 tot en met 2007 en éénmaal in 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over het wel- of niet- gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van de prijzen (arrest van 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178).

De deelnemer begon naar aanleiding van voornoemd arrest een procedure tegen Staatsloterij waarbij hij (primair) op grondslag van onrechtmatige daad een schadevergoeding vorderde. Hoewel de deelnemer in eerste aanleg nul op het rekest kreeg (ECLI:NL:RBLIM:2018:4295), stelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch hem in het arrest van 7 april 2020 wel in het gelijk. In tegenstelling tot de uitspraak in eerste aanleg, was er volgens het gerechtshof  wel sprake van een causaal verband tussen de misleidende mededelingen en het wel of niet van kopen van staatsloten. Het gerechtshof kwam onder meer tot dit oordeel, omdat de deelnemer zijn vordering in het hoger beroep nader had onderbouwd met het argument dat, als de Staatsloterij juiste en volledige mededelingen had gedaan, hij geen staatsloten had gekocht. De Staatsloterij heeft niet zodanige feiten of omstandigheden gesteld dat het gerechtshof overtuigd is van het tegendeel. Het vermoeden van de aanwezigheid van het causaal verband (tussen de onrechtmatige mededelingen en de aankoop van de staatsloten) is niet voldoende ontzenuwd, aldus het gerechtshof.

Een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij onderdeel van uitmaakt, heeft aangegeven dat een cassatieberoep zal worden ingesteld. Gelet op de mogelijke precedentwerking is deze stap uiteraard allesbehalve verrassend.

Mocht u vragen hebben omtrent het bovenstaande neem dan gerust contact met ons op.

Kalff Katz & Franssen advocaten is het advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van kansspelen in Nederland.

Dit artikel delen

Erik van Hoorn

Advocaat

Over de auteur

Erik van Hoorn is advocaat en werkzaam in de praktijkgroep Gaming & gambling. 

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen