Zoeken

Gaming & gambling

Wet kansspelen op afstand treedt 1 maart 2021 in werking

Geplaatst op 10 september 2020 door Erik van Hoorn

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (“Ministerie”) heeft op 4 september 2020 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin wordt bevestigd dat de Wet kansspelen op afstand naar verwachting op 1 maart 2021 in werking zal treden. Kort na deze bevestiging heeft de Kansspelautoriteit op haar website de ‘Koa Communicatiekalender’ gepubliceerd ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand.

Het besluit om de inwerkingtredingsdatum van de Wet kansspelen op afstand uit te stellen tot 1 maart 2021 is het resultaat van discussies tussen verschillende belanghebbenden, aldus het Ministerie. Daarnaast bevestigt het Ministerie dat de gereguleerde markt voor online kansspelen zes maanden na de inwerkingtreding van de RGA opengaat, dus op 1 september 2021 (met dien verstande dat de beoogde inwerkingtredingsdatum wordt gehaald). De afkoelperiode wordt voorts met twee maanden verlengd naar 32 maanden, teneinde de extra vertraging van de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand op te vangen. 

Op 7 september 2020 heeft de Kansspelautoriteit op haar website een ‘Koa Communicatiekalender’ gepubliceerd voor drie doelgroepen, namelijk de ‘Koa Communicatiekalender voor vergunde landgebonden aanbieders’, de ‘Koa Communicatiekalender voor potentiële online aanbieders’ en de ‘Koa Communicatiekalender voor overige stakeholders’. Voornoemde kalenders dienen voor de betrokkenen als hulpmiddel om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand en moeten worden beschouwd als ‘levende’ documenten. 

Geïnteresseerd in de vergunningprocedure voor kansspelen op afstand? Meer informatie hierover vindt u op onze website: https://www.kalffkatzfranssen.nl/gaming-gambling-media-entertainment-sectoren/gaming-gambling/vergunning-online-kansspelen/.

Heeft u hulp nodig in de voorbereidingen op uw vergunningsaanvraag voor online kansspelen, neem dan gerust contact met ons op via gaming@kalffkatzfranssen.nl. In aanloop naar de inwerkingtredingsdatum van 1 maart 2021 zal er meer informatie beschikbaar komen; voor deze belangrijke datum kunnen echter al voorbereidingen worden getroffen.

Dit artikel delen

Erik van Hoorn

Advocaat

Over de auteur

Erik van Hoorn is advocaat en werkzaam in de praktijkgroep Gaming & gambling. 

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen