Zoeken

Gaming & gambling

Wet Koa en Besluit Koa genotificeerd aan Europese Commissie

Geplaatst op 7 augustus 2020 door Gaming & gambling

Op 8 jul 2020 heeft Ministerie van Justitie en Veiligheid de Wet Kansspelen op afstand (“Wet Koa”) en het Besluit Kansspelen op afstand (“Besluit Koa”) genotificeerd aan de Europese Commissie. Deze notificatie vindt plaats in het kader van het informatiesysteem betreffende technische voorschriften (bekend onder de Engelse afkorting: TRIS). Het doel van deze procedure (ingesteld op basis van Richtlijn (EU) 2015/1535) is het voorkomen van technische handelsbelemmeringen in wetgeving van Europese lidstaten. Laatsten zijn verplicht om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van alle ontwerpen voor technische voorschriften betreffende producten en diensten met betrekking tot de informatiemaatschappij, en wel vóórdat deze als nationale wetgeving in werking treedt.

Zowel de Wet Koa en het Besluit Koa, alsmede de Ministeriële Regeling Kansspelen op afstand (“Regeling Koa”) vallen binnen dit systeem. Op het moment van schrijven is enkel nog de conceptversie van de Regeling openbaar. Wanneer deze definitief wordt gemaakt, zal tevens de TRIS notificatieprocedure doorlopen moeten worden.

Vanaf het moment van indiening start een zogeheten standstill period van, in principe, drie maanden. Voor de Wet Koa en het Besluit Koa loopt deze periode zodoende tot 9 oktober 2020. Gedurende deze periode bestuderen de Europese Commissie en andere lid staten het aangemelde ontwerp voor een technisch voorschrift. Zij gaan dan na of het ontwerp voldoet aan de EU-wetgeving en de beginselen van het vrije verkeer van goederen en diensten. Tijdens de standstill period kan de betreffende regelgeving niet worden vastgesteld.

Alvorens de gemoderniseerde Nederlandse wetgeving voor kansspelen op afstand in werking kan treden, zal in aanvulling op het bovenstaande ook de Kansspelautoriteit nog een aantal stappen moeten zetten. Zo heeft het bestuursorgaan bijvoorbeeld zelf te kennen gegeven het aanvraagformulier inzake een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand nog publiekelijk te gaan consulteren. De officiële prognose is op dit moment nog dat de Wet Koa op 1 januari 2021 in werking treedt. Echter gelet op het laatste debat in de Tweede Kamer waar dit punt ter sprake kwam, op 18 juni 2020, kan worden aangenomen dat de inwerkingtreding met enkele maanden wordt vertraagd, tot circa maart 2021. Ook om deze aangepaste planning te kunnen halen, zal het Ministerie vaart moeten gaan maken met het finaliseren van de Regeling Koa en de daaropvolgende notificatie.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen