Zoeken

Gaming & gambling

Wet Koa treedt inwerking op 1 April 2021

Geplaatst op 4 februari 2021 door Gaming & gambling

Op vrijdag 15 januari 2021 viel het kabinet Rutte III. Bij velen in de kansspelindustrie deed het aftreden van de regering al snel de vraag oproepen: wat betekent dit voor de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand?

Het antwoord heeft niet lang op zich laten wachten. Op dinsdag 19 januari 2021 stuurde demissionair Minister voor Rechtsbescherming Dekker een brief aan de Tweede Kamer waarin tevens wordt ingegaan op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand. Dekker geeft aan dat de eerder nagestreefde datum van 1 maart 2021 net niet gehaald zal worden. Gelet op de noodzaak een zorgvuldige implementatie te bewerkstelligen, is er voor gekozen de inwerkingtreding met één maand uit te stellen, tot 1 april 2021.

Eerder vandaag, op 4 februari 2021 is het officiële besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding per 1 April 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Daarin is ook bevestigd dat de lagere regelgeving bij de Wet kansspelen op afstand op dezelfde datum van kracht wordt (met uitzondering van enkele artikelen). De opening van de Nederlandse vergunde markt voor online kansspelen zal daarmee naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op 1 oktober 2021.

De finale versies van de lagere regelgeving, het Besluit kansspelen op afstand en de Regeling kansspelen op afstand, zijn eerder deze week reeds gepubliceerd.

Voor partijen die een aanvraag voor een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand willen gaan indienen bij de Kansspelautoriteit, is het nu nog vooral wachten op de finale versies van de beleidsregels kansspelen op afstand en de modelvergunning van de Kansspelautoriteit.

De huidige verwachting is dat deze documenten in februari 2021 gepubliceerd zullen gaan worden.

Ten slotte, in navolging op het terugtreden van het kabinet, heeft de Tweede Kamer een beslissing moeten nemen ten aanzien van de controversieel te verklaren onderwerpen. Het kansspeldossier is controversieel verklaard. Concreet betekent dit dat de verschillende brieven die nog op de agenda van de Kamers staan ​​voorlopig niet zullen worden behandeld.

Geïnteresseerd in de vergunningprocedure voor kansspelen op afstand? Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen