Zoeken

Wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime ingetrokken

Geplaatst op 22 mei 2019 door Gaming & gambling

Op 17 mei 2019 heeft Minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Eerste Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime intrekt. De geplande privatisering van Holland Casino is daarmee voor een onbepaalde tijd uitgesteld.

In februari van dit jaar, is het wetsvoorstel kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Met dit wetsvoorstel zal het mogelijk worden een door de Kansspelautoriteit uitgegeven vergunning te bemachtigen om online kansspelen aan te bieden aan de Nederlandse consument. Oorspronkelijk wilde de Nederlandse regering het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime tegelijkertijd in stemming brengen in de Eerste Kamer. Beide wetsvoorstellen werden dan ook in hetzelfde plenaire debat in de Eerste Kamer behandeld. Tijdens dit debat bleek echter al gauw dat er, in tegenstelling tot het wetsvoorstel kansspelen op afstand, geen meerderheid bestond voor wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime. Dit wetsvoorstel voorziet, kortgezegd, in de mogelijkheid om de staatsdeelneming Holland Casino te privatiseren (dit wetsvoorstel komt mede voort uit gedachte dat het aanbieden van kansspelen geen taak van de overheid behoort te zijn). Gelet op de lage kans op succes, vroeg Minister Dekker (verantwoordelijk voor het kansspeldossier) de Eerste Kamer nog niet over te gaan tot stemming maar het wetsvoorstel aan te houden. Daarbij beloofde hij aan de Kamer in mei 2019 te informeren over de verdere voortgang van het wetsvoorstel.

Met de brief van 17 mei 2019 voldoet Minister Dekker aan die belofte. In de brief geeft de Minister aan dat er fracties waren in de Eerste Kamer die ernstige twijfels hadden over de wenselijkheid van de samenloop van beide wetsvoorstellen (en als gevolg daarvan de samenloop van de liberalisatie van de online kansspelmarkt en de liberalisatie van de markt voor landgebonden casinospelen). Vervolgens laat Dekker weten dat privatisering van de markt voor landgebonden casinospelen nog steeds de voorkeur geniet van de regering. Gezien een meerderheid in de Eerste Kamer op dit moment echter niet de aanvaarding of verdere aanhouding van het wetsvoorstel steunt wordt het wetsvoorstel ingetrokken, “zodat de regering opnieuw naar de tekentafel kan met het oog op het treffen van voorbereidingen voor een mogelijk nieuw privatiseringstraject”.

Na het plenaire debat in de Eerste Kamer afgelopen februari, komt de intrekking van het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime niet als een verrassing. Er is op dit moment simpelweg onvoldoende politieke steun. Ondanks dat de regering nog steeds de intentie heeft om de markt voor landgebonden casinospelen te liberaliseren en Holland Casino te privatiseren, zal deze ontwikkeling zich niet voltrekken in de nabije toekomst. De verantwoordelijkheid hieromtrent is nu doorgeschoven naar de volgende coalitieregering. Het is zodoende onduidelijk of en wanneer een nieuw wetsvoorstel in dit kader wordt geïntroduceerd, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het niet gebeuren voordat de vergunde markt voor online kansspelen live is gegaan.

Dit artikel delen

Gaming & gambling

Over de auteur

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen