Zoeken

Gaming & gambling

Rapport over prognoses omvang Nederlandse online kansspelmarkt: “sterke inhaalslag”

Geplaatst op 8 maart 2021 door Chris Adriaansz

Rapport over prognoses omvang Nederlandse online kansspelmarkt: “sterke inhaalslag”

Op 16 februari heeft de Kansspelautoriteit een rapport gepubliceerd met prognoses voor de omvang van de online kansspelmarkt na inwerkingtreding Wet kansspelen op afstand (“Wet koa”). Het rapport bevat een analyse van de verwachten ontwikkelen na opening van de vergunde online kansspelmarkt.

In het kort: ‘Bescheiden groei tot nu toe, na Wet Koa sterke inhaalslag

Het rapport gaat nog uit van inwerkingtreding van de Wet koa op 1 maart 2021 en opening van de markt op 1 september 2021. Zoals eerder bericht, zijn beide data 1 maand verschoven en is de verwachting momenteel dat de vergunde online kansspelmarkt op 1 oktober 2021 open zal gaan – voor de eerste groep aanbieders.

Het volledige rapport is te vinden op de website van de Kansspelautoriteit. De schattingen en prognoses zijn afkomstig van H2 Gambling Capital (“H2”) en Regulus Partners (“RP”). In de prognoses is gekeken naar ontwikkelingen in Denemarken en Zweden na liberalisering van deze markten.

 

Algehele prognose

De Kansspelautoriteit verwacht dat de totale online kansspelmarkt een sterke groei zal vertonen nadat vergunde aanbieders toe kunnen treden. De afgelopen jaren is de groei van de Nederlandse online kansspelmarkt achtergebleven in vergelijking met andere Europese landen. Volgens de Kansspelautoriteit heeft dit twee oorzaken:

  1. Online aanbieders stellen zich terughoudend op in anticipatie op de opening van de legale markt. Aanbieden van kansspelen aan Nederlandse consumenten kan een vergunning namelijk in gevaar brengen.
  2. De Kansspelautoriteit heeft de afgelopen jaren meer werk gemaakt van het bestrijden van de illegale markt.

De Kansspelautoriteit plaatst een belangrijke kanttekening bij de in het rapport genoemde getallen: “Het is en blijft lastig om de omvang van de illegale markt te meten. Hierdoor hebben alle cijfers in dit rapport een onbekende onzekerheidsmarge. Ze geven vooral een indruk van de globale ontwikkelingen.” Bijvoorbeeld in Zweden bleek de schatting van H2 van de legale markt 16% lager te liggen dan de realisatie.

 

Cijfers

H2 schat de totale Nederlandse online kansspelmark in 2024 op 1,1 miljard euro. Dit is het bruto spelresultaat (inleg minus uitgekeerde prijzen) inclusief bonussen.

RP schat de totale Nederlandse online kansspelmarkt in 2024 op 827 miljoen euro. Dit is het bruto spelresultaat (inleg minus uitgekeerde prijzen) exclusief bonussen.

De relevante tabellen en grafieken zijn te vinden via de links hieronder.

 

Landgebonden v. online

Figuur 1 H2 18 juni en 31 augustus 2020 (inclusief bonussen)

 

Legale markt v. illegale markt

Figuur 2 H2 31 augustus 2020 (inclusief bonussen)

 

Marktomvang online kansspelen per jaar

Figuur 3 H2 31 augustus 2020 (inclusief bonussen) en RP 13 maart 2020 (exclusief bonussen)

 

Marktomvang online kansspelen per segment

Figuur 4 H2 31 augustus 2020 (inclusief bonussen) en RP 13 maart 2020 (exclusief bonussen)

 

Marktomvang online kansspelen per segment per jaar

Figuur 5 H2 (inclusief bonussen) 31 augustus 2020 en RP 13 maart 2020 (exclusief bonussen)

 

Kanalisatie

Het kabinet heeft de doelstelling uitgesproken om binnen drie jaar na inwerkingtreding van de Wet koa (oftewel op 1 April 2024) tachtig procent van de spelers te bewegen naar het aanbod van een aanbieder met een Nederlandse vergunning.

De verwachting op basis van het rapport is dat de kanalisatie in 2024, als het om spelers gaat, ruim 90 procent zal zijn. De kanalisatie in termen van bruto spelresultaat zal naar verwachting rond de 70 procent uitkomen. De kansspelbelasting – die na opening van de online markt 29 procent gaat bedragen (plus een heffing van 1,75 procent van het bruto spelresultaat) – speelt een belangrijke rol bij kanalisatie van het bruto spelresultaat, aldus H2.

 

Toezicht Kansspelautoriteit

Tot slot merkt de Kansspelautoriteit op dat zij nu al bezig is met het in kaart brengen van het resterende illegale aanbod. In het toezicht op de toekomstige vergunninghouders zal de focus komen te liggen op de vraag of zij voldoende aandacht hebben voor verslavingspreventie.

Dit artikel delen

Chris Adriaansz

Attorney-at-law

Over de auteur

Chris Adriaansz is werkzaam bij Kalff Katz & Franssen als advocaat in de praktijkgroep Gaming & gambling.

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen