Zoeken

Gaming & gambling

Nieuwe versie van de Ministeriële Regeling Kansspelen op afstand gepubliceerd

Geplaatst op 20 augustus 2020 door Chris Adriaansz

Op 20 augustus 2020 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwste versie van de Ministeriële Regeling Kansspelen op afstand (“Regeling Koa”) gepubliceerd. De nieuwste versie van de Regeling Koa volgt op een openbare consultatie in het najaar van 2019, en de hobbelige ‘voorhangprocedure’ van het Besluit Kansspelen op afstand (“Besluit Koa”)in het tweede kwartaal van 2020.

De Regeling Koa is onderdeel van de lagere regelgeving behorende bij de Wet Kansspelen op afstand (“Wet Koa”). De lagere regelgeving bevat de implementatie en verdere interpretatie van de Wet Koa. Het eerste deel van de lagere regelgeving, het Besluit Koa, is gepubliceerd op 3 maart 2020.  Het Besluit Koa bevat onder andere concrete regels met betrekking tot: de vergunningsaanvraag, het spelsysteem van vergunninghouders, het voorkomen van witwassen en matchfixing, reclame, verslavingspreventie, en de bescherming van gegevens. Deze eisen zijn nader gespecificeerd in de nu gepubliceerde Regeling Koa.

Op het eerste gezicht lijkt de vernieuwde tekst van de Regeling Koa op veel onderdelen aangepast. Er zijn verschillende nieuwe bepalingen aan de Regeling Koa toegevoegd, zoals een bepaling waarin de vereiste voor live casinospelen wordt vastgelegd. Daarnaast zijn verschillende bepalingen aanzienlijk gewijzigd, zoals het verbod om bonussen te verstrekken nadat interventiemaatregelen zijn genomen – in het licht van onverantwoord speelgedrag. Voordat de tekst van de Regeling Koa definitief wordt, moet de TRIS notificatieprocedure worden voltooid. Deze notificatieprocedure bestaat uit een zogenaamde “standstill periode” van in principe drie maanden. Die periode begint vanaf het moment van indiening van de tekst van de regeling. De Regeling Koa is echter niet volledig aangemeld. Op 12 augustus 2020, is een selectie van relevante bepalingen uit de regeling ter kennis gebracht aan de Europese Commissie. Dit betekent dat de “standstill periode” voor die bepalingen van de Regeling Koa op 13 november 2020 zal eindigen. De desbetreffende bepalingen kunnen nog veranderen aangezien de Europese Commissie en andere EU-lidstaten het genotificeerde document nauwgezet zullen bestuderen. Desalniettemin, zijn wezenlijke wijzigingen in de Regeling Koa niet te verwachten. Zoals vermeldt in onze publicatie van 7 augustus 2020, eindigt de “standstill periode” voor de (volledige tekst van) de Wet Koa en het Besluit Koa op 9 oktober 2020.

De publicatie van de meest recente versie van de Regeling Koa is een belangrijke stap in de richting van de invoering van Nederlands vergunningsstelsel voor kansspelen op afstand. Desalniettemin, bevinden zich nog steeds een aantal beren op de weg. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft aan dat verwacht wordt dat er beperkte vertraging optreedt ten opzichte van de oorspronkelijk beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021. De nieuw beoogde datum van inwerkingtreding van het vergunningsstelsel wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Zoals wij eerder hebben besproken, verwachten wij dat de inwerkingtreding zal worden uitgesteld tot ongeveer maart 2021. Om deze aangepaste deadline te kunnen halen, moeten nog een paar stappen genomen worden. Eén van die stappen is de voltooiing van de genoemde TRIS notificatieprocedure. Daarnaast zal de Raad van State een advies moeten geven over het Besluit Koa. Andere langverwachte informatie omtrent de vergunningaanvraagprocedure betreft het vergunningsaanvraagformulier en de beleidsregel van de Kansspelautoriteit.

Dit artikel delen

Chris Adriaansz

Attorney-at-law

Over de auteur

Chris Adriaansz is werkzaam bij Kalff Katz & Franssen als advocaat in de praktijkgroep Gaming & gambling.

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen