Zoeken

Gaming & gambling

Steeds meer informatie over de procedure voor kansspelen op afstand in de maanden september en oktober

Geplaatst op 13 november 2020 door Chris Adriaansz

Nu de start van de vergunningsprocedure voor kansspelen op afstand dichterbij komt, schiet de informatiestroom voor potentiële aanvragers in de tweede versnelling. In september en oktober 2020 werd een aanzienlijke hoeveelheid belangrijke informatie versrekt door de Kansspelautoriteit over het toekomstige vergunningsproces.

Deze publicatie geeft u een kort overzicht van a) algemene informatie op de website van de Kansspelautoriteit en b) de publicatie van een leidraad en beleidsregels over specifieke onderwerpen. Daarnaast bevat deze publicatie een korte vooruitblik met betrekking tot de informatie die nog kan worden verwacht.

Als algemene opmerking: alle informatie die hieronder wordt besproken is door de Kansspelautoriteit gepubliceerd onder voorbehoud en deze informatie is dus nog niet definitief.

 

Algemene informatie over de vergunningsprocedure op de website van de Kansspelautoriteit

Communicatiekalender voor kansspelen op afstand

Op 7 september 2020 publiceerde de Kansspelautoriteit haar “Communicatiekalender”. De kalender bestaat uit drie verschillende versies. Eén versie is bedoeld voor landgebonden speelhallen en speelcasino’s, één versie is voor potentiële aanbieder van kansspelen op afstand, en één versie is voor overige belanghebbenden (zoals gemeenten en instanties binnen de verslavingszorg). De communicatiekalender bevat de te nemen stappen in aanloop naar 1 maart 2021 (i.e. de inwerkingtreding van het vergunningssysteem voor kanspelen op afstand). De communicatiekalender bevat onder meer informatie over de publicatiedatum van bepaalde documenten, data van consultatieprocedures en de periodes waarin de vereiste technische aansluitingen getest kunnen worden.

Voorlopige overzicht benodigde documenten vergunning

Op 30 september 2020 heeft de Kansspelautoriteit een voorlopig overzicht gepubliceerd met daarin de documenten die in ieder geval moeten worden ingediend bij de aanvraag van een vergunning voor kansspelen op afstand. Het overzicht is onderverdeeld in twaalf verschillende categorieën, waaronder documentatievereisten over onderwerpen zoals: uitbesteding, afscheiden van spelerstegoeden en betrouwbaarheid.

Technische maatregelen: Controle Databank en CRUKS

Voorts heeft de Kansspelautoriteit informatie gepubliceerd over twee belangrijke technische vereisten die zullen volgen op de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand.

Ten eerste heeft de Kansspelautoriteit samen met het voorlopig overzicht van 30 september 2020 een formulier gepubliceerd met betrekking tot de Controle Databank (”CDB”). De CDB  is een beveiligde datakluis waarin gegevens worden opgeslagen die relevant zijn voor het toezicht op kansspelen op afstand. De opgeslagen gegevens hebben onder meer betrekking op betalingstransacties, tegoeden en afschrijvingen op de spelersrekening, overschrijding van de speellimieten van een speler, en de toegepaste interventiemaatregelen.   Het opzetten en onderhouden van een CDB is verplicht voor alle houders van een kansspelvergunning op afstand. Bovendien moet het CDB zich in Nederland bevinden. 

Met de publicatie van het CDB-formulier geeft de Kansspelautoriteit een indruk van hetgeen potentiële vergunningaanvragers kunnen verwachten met betrekking tot de CDB moeten indienen. Het ontbreekt het formulier echter aan details over de vele (technische) eisen waaraan het CDB moet voldoen.

Ten tweede heeft de Kansspelautoriteit op 20 oktober 2020 nieuwe informatie gepubliceerd op haar website  over het Centraal  Register Uitsluiting  Kansspelen (CRUKS). CRUKS is een van de instrumenten die wordt geïntroduceerd door de Wet kansspelen op afstand om gokverslaving te bestrijden. Spelers die zijn geregistreerd in het CRUKS-systeem mogen geen toegang krijgen tot het kansspelaanbod. De webpagina van de Kansspelautoriteit over CRUKS bevat informatie voor kansspelaanbieders over het verbinden met CRUKS, de registratie van spelers en het raadplegen van CRUKS. Deze informatie, aangevuld met enkele technische details, is ook genotificeerd aan de Europese Commissie. De informatie is onderworpen aan een ‘standstill periode’ die eindigt op 25 januari 2021.

 

Consultatieversies van Beleidsregels en Leidraad

Beleidsregel kansspelen op afstand en modelvergunning

Op 30 oktober 2020 heeft de Kansspelautoriteit de langverwachte Beleidsregel kansspelen op afstand en modelvergunning gepubliceerd. In de beleidsregel legt de Kansspelautoriteit in grote lijnen uit hoe zij de aanvraag van een vergunning voor kansspelen op afstand zal beoordelen. Een aantal door de Kansspelautoriteit geselecteerde partijen, kunnen reageren op de geel gemarkeerde onderdelen uit de beleidsregel De besloten consultatieprocedure eindigt op 22 november 2020.  De definitieve versie van de beleidsregel kansspel op afstand zal naar verwachting in januari 2021 worden gepubliceerd.

Beleidsregel verantwoord spelen

Op 19 oktober 2020 is de Kansspelautoriteit gestart met een open consultatieprocedure voor de Beleidsregel verantwoord spelen .  Deze beleidsregel borduurt voort op de regelgeving met betrekking tot verslavingspreventie en omvat onderwerpen zoals: misleidende wervings- en reclameactiviteiten, rapportageverplichtingen met betrekking tot het verslavingspreventiebeleid van de exploitant en vereisten met betrekking tot vertegenwoordigers van verslavingspreventie. Afgelopen vrijdag besloot de Kansspelautoriteit de reactietermijn voor de consultatie te verlengen tot 13 november 18:00 uur. De definitieve versie van de Beleidsregel verantwoord spelen zal naar verwachting in januari 2021 worden gepubliceerd.

Leidraad Wwft

Op 15 oktober 2020 startte de Kansspelautoriteit een gesloten consultatieprocedure met betrekking tot de conceptversie van de Leidraad Wwft. De deadline voor consultatiereacties is geëindigt op 12 november 2020. Na afloop van de consultatie zal de definitieve leidraad Wwft voor alle belanghebbenden worden gepubliceerd. De leidraad is niet-bindend en bevat een uitleg over de maatregelen die (potentiële) kansspelaanbieder moeten nemen op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering). De Kansspelautoriteit heeft geen verdere informatie verstrekt over de verwachte datum voor de definitieve versie van de leidraad Wwft.

 

Vooruitblik

Zoals hierboven vermeldt, zullen de finale versies van de beleidsregels verantwoord spelen en kansspelen op afstand naar verwachting begin 2021 worden gepubliceerd. Daanaast is het keuringsschema voor het spelsysteem van kansspelen op afstand deze maandag gepubliceerd.

Hoewel er momenteel een aanzienlijke hoeveelheid informatie beschikbaar komt, blijven sommige belangrijke punten voor potentiële vergunningsaanvragers onzeker. Eén van die cruciale punten voor aanbieders van kansspelen op afstand – met name die aanbieders met een aanwezigheid op de Nederlandse markt – is hoe de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheidsbeoordeling van vergunningsaanvragers in de praktijk zal uitvoeren. We hebben deze beoordeling eerder besproken in onze blogpost  van 28 oktober. Uiteindelijk zal de manier waarop de Kansspelautoriteit de antwoorden van een vergunningaanvrager beoordeelt van grote invloed zijn op de praktische beschikbaarheid van een vergunning. Vóór 1 maart 2021 wordt niet per se concretere informatie over dergelijke belangrijke onderwerpen verwacht.

 

Dit artikel delen

Chris Adriaansz

Attorney-at-law

Over de auteur

Chris Adriaansz is werkzaam bij Kalff Katz & Franssen als advocaat in de praktijkgroep Gaming & gambling.

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen